Zastavěné území

V této sekci naleznete metodiky a stanovisky k zastavěnému území.

22. září 2016: Odbor územního plánování MMR ve spolupráci s odborem stavebního řádu MMR se v rámci své metodické činnosti vyjadřoval k dotazu ve věci výkladu definice pojmu „zastavěný stavební pozemek“, uvedené ve stavebním zákoně. ...

16. května 2013: Odbor územního plánování se vyjadřoval k metodickému dotazu, který se týkal nutnosti zahrnout pozemky, na nichž je umístěna stavba vodního díla, do zastavěného území.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven