Metodické sdělení MMR k posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

22.07.2013: Metodické sdělení k problematice posuzování územního plánu (dále jen „ÚP“) z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území a úprava či doplnění „vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území“.
Odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj se vyjadřoval k žádosti o metodické sdělení k problematice posuzování územního plánu (dále jen „ÚP“) z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území a úpravě či doplnění „vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území“.

Obsah sdělení naleznete v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory