Jste zde: Úvodní strana > ... > Územní a bytová politika > Územní plánování a stavební řád > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 4. Posuzování vlivů na životní prostředí ...

Posuzování vlivů na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území

V této sekci naleznete metodiky k posuzování vlivů na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území

22. července 2013: Metodické sdělení k problematice posuzování územního plánu (dále jen „ÚP“) z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území a úprava či doplnění „vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území“.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven