Závazná stanoviska orgánů územního plánování - příklady s komentářem

12.01.2018: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, připravilo materiál vztahující se k problematice vydávání závazného stanoviska orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona.
Cílem materiálu je nabídnout zejména orgánům územního plánování pomůcku a příklady závazných stanovisek. Vzory ani použité formulace uvedené v tomto materiálu nejsou závazné a je třeba je chápat jako podklad, který může být případně využit dle konkrétní situace a v rozsahu, jaký uzná orgán územního plánování za opodstatněný.

Materiál naleznete v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory