Metodický pokyn k uplatňování § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

25.10.2017: Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, odborem územního plánování, připravilo metodický pokyn k uplatňování § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Metodický pokyn sjednocuje výklad uvedeného ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, týkajícího se dohodnutí podmínek ochrany krajinného rázu v územním plánu nebo regulačním plánu, jakožto zvláštního ustanovení vůči stavebnímu zákonu. 
Metodický pokyn je k dispozici zde.