Metodické sdělení pro žadatele o výjimku z kvalifikačního požadavku vzdělání podle § 195 stavebního zákona

03.09.2014: Z ustanovení § 24 stavebního zákona vyplývá, že úředníci obecních úřadů a krajských úřadů, kteří vykonávají územně plánovací činnost, musí splňovat tři kvalifikační požadavky pro výkon této činnosti - vzdělání, odbornou způsobilost a praxi.

Odbor územního plánování MMR (dále jen "OÚP MMR") zpracoval metodické sdělení pro žadatele o výjimku z kvalifikačního požadavku vzdělání podle § 195 stavebního zákona.

Obsah sdělení OÚP MMR naleznete v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory