Metodické sdělení k stanoviskům, která vydává krajský úřad jako nadřízený orgán územního plánování

19.07.2013: Metodické sdělení k podkladům a lhůtě pro vydání stanoviska k návrhu územního plánu pro společné jednání a obsahu stanoviska k návrhu územního plánu pro veřejné projednání, která vydává krajský úřad jako nadřízený orgán územního plánování
Odbor územního plánování MMR se vyjadřoval k problematice týkající se podkladů a lhůty pro vydání stanoviska k návrhu územního plánu pro společné jednání a k obsahu stanoviska k návrhu územního plánu pro veřejné projednání, která vydává krajský úřad jako nadřízený orgán územního plánování podle ustanovení § 50 odst. 7 a § 52 odst. 3 stavebního zákona.
Obsah sdělení OÚP MMR naleznete v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory