Metodické sdělení OÚP k působnosti krajského úřadu vydávat stanovisko k návrhu územního plánu vojenského újezdu

18.07.2013: Metodické sdělení k problematice působnosti krajského úřadu vydávat stanovisko k návrhu územního plánu vojenského újezdu podle § 50 odst. 7 stavebního zákona
Odbor územního plánování se vyjadřoval k žádosti krajského úřadu o metodické sdělení k problematice působnosti krajského úřadu vydávat stanovisko k návrhu územního plánu vojenského újezdu podle § 50 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).
Obsah sdělení OÚP MMR naleznete v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory