Jste zde: Úvodní strana > ... > Územní a bytová politika > Územní plánování a stavební řád > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 5. Orgány územního plánování, dotčené orgány

Orgány územního plánování, dotčené orgány

V této sekci naleznete metodiky a stanoviska k orgánům územního plánování a dotčeným orgánům

12. ledna 2018: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, připravilo materiál vztahující se k problematice vydávání závazného stanoviska orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona.

25. října 2017: Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, odborem územního plánování, připravilo metodický pokyn k uplatňování § 12 odst. 4 zákona č ...

3. září 2014: Z ustanovení § 24 stavebního zákona vyplývá, že úředníci obecních úřadů a krajských úřadů, kteří vykonávají územně plánovací činnost, musí splňovat tři kvalifikační požadavky pro výkon této činnosti - vzdělání ...

19. července 2013: Metodické sdělení k podkladům a lhůtě pro vydání stanoviska k návrhu územního plánu pro společné jednání a obsahu stanoviska k návrhu územního plánu pro veřejné projednání, která vydává krajský úřad jako nadřízený ...

18. července 2013: Metodické sdělení k problematice působnosti krajského úřadu vydávat stanovisko k návrhu územního plánu vojenského újezdu podle § 50 odst. 7 stavebního zákona

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven