Zadání územní studie - osnova zadání

25.11.2015: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování zveřejňuje metodický pokyn "Zadání územní studie - osnova zadání".
Územní studie patří mezí územně plánovací podklady. Prověřují, navrhují a posuzují možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území. Územní studie jsou pořizovány na základě zadání územní studie.

Zadání územní studie má být stručné a oproštěné od zbytečných formalit. Je podkladem pro zpracování návrhu územní studie projektantem, a proto se v něm neuvádějí jiné údaje, které jsou z hlediska zpracování nadbytečné. Zadání však musí obsahovat všechno, co je důležité a potřebné pro naplnění účelu pořizované územní studie.

 Metodické sdělení je v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory