Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí

03.06.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj uveřejňuje metodický návod k příloze č. 1, část A, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
Oproti předešlému metodickému návodu ISBN 978-80-7538-055-5 došlo zejména k těmto změnám:
  • úprava u jevů geologických,
  • promítnutí změny organizační struktury AOPK ČR,
  • aktualizace okazů na právní předpisy,
  • aktualizace zdrojů údajů.
Metodický návod je v přiloženém souboru.

Připojené soubory