Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí

17.01.2018: Metodický návod bude aktualizován v návaznosti na novelu vyhlášky č. 500/2006 Sb. a následně bude zveřejněn na této adrese.