Pořizování aktualizací územně analytických podkladů obcí a krajů

09.05.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje metodický návod "Pořizování aktualizací územně analytických podkladů obcí a krajů", který byl upraven pro potřeby 4. úplné aktualizace ÚAP obcí a krajů.
Metodický návod je určen především úředníkům úřadů územního plánování a krajských úřadů které jsou ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizovateli územně analytických podkladů pro správní obvody obcí s rozšířenou působností a pro území kraje a jejich aktualizací.

Metodická návod doznal zásadnějších úprav, nově text obsahuje metodické poznámky a doporučení, kapitolu týkající se zájmových území Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra (dle § 175 stavebního zákona) nebo kapitolu věnovanou průběžné aktualizace ÚAP.

Připojené soubory