Metodický pokyn Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností

19.02.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, odborem obecné ochrany přírody a krajiny, metodický pokyn k zadání územních studií zaměřených na řešení krajiny, spolufinancovaných ze specifického cíle 3.3 Integrovaného regionálního operačního programu.
Územní studii krajiny pořizuje úřad územního plánování pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností. Územní studie řeší krajinu podrobně ve všech souvislostech, a to i ve vazbě na zelenou infrastrukturu, protipovodňovou ochranu, Adaptační strategii EU a Evropskou úmluvu o krajině.

Metodický pokyn naleznete v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory