Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady krajů

17.01.2018: Metodický návod bude aktualizován s ohledem na novelu vyhlášky č. 500/2006 Sb. a následně zveřejněn na této adrese.