Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady krajů

19.10.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj uveřejňuje metodický návod k příloze č. 1, část B, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

Metodický pokyn naleznete v příloze.

Aktualizace 19. 10. 2016: V metodickém návodu byla provedena zejména aktualizace neplatných internetových odkazů na data Českého statistického úřadu.

 

Připojené soubory