Územně plánovací podklady a jejich aktualizace

V této sekci naleznete metodiky a stanoviska k územně plánovacím podkladům a jejich aktualizacím.

17. ledna 2018: Metodický návod bude aktualizován s ohledem na novelu vyhlášky č. 500/2006 Sb. a následně zveřejněn na této adrese.

17. ledna 2018: Metodický návod bude aktualizován v návaznosti na novelu vyhlášky č. 500/2006 Sb. a následně bude zveřejněn na této adrese.

17. ledna 2018: Metodický návod je v současné době upravován v souladu s novelou stavebního zákona provedenou zákonem č. 225/2017 Sb. a v souladu s novelou vyhlášky č. 500/2006 Sb. a následně bude zveřejněn na této adrese.

19. února 2016: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, odborem obecné ochrany přírody a krajiny, metodický pokyn k zadání územních studií zaměřených na ...

25. listopadu 2015: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování zveřejňuje metodický pokyn "Zadání územní studie - osnova zadání".

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven