Územně plánovací podklady a jejich aktualizace

V této sekci naleznete metodiky a stanoviska k územně plánovacím podkladům a jejich aktualizacím.

19. října 2016: Ministerstvo pro místní rozvoj uveřejňuje metodický návod k příloze č. 1, část B, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ...

3. června 2016: Ministerstvo pro místní rozvoj uveřejňuje metodický návod k příloze č. 1, část A, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ...

9. května 2016: Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje metodický návod "Pořizování aktualizací územně analytických podkladů obcí a krajů", který byl upraven pro potřeby 4. úplné aktualizace ÚAP obcí a krajů.

19. února 2016: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, odborem obecné ochrany přírody a krajiny, metodický pokyn k zadání územních studií zaměřených na ...

25. listopadu 2015: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování zveřejňuje metodický pokyn "Zadání územní studie - osnova zadání".

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven