Vyjádření MMR ke vztahu územního plánu k odpojování objektů od CZT a k průmětu územní energetické koncepce do územního plánu

14.07.2017: Odbor územního plánování MMR zpracoval na podnět pracovních skupin pro podporu implementace programů zlepšování kvality ovzduší vyjádření, v němž odůvodnil nemožnost zakazovat odpojování stávajících objektů od centrálního zásobování teplem prostřednictvím regulativů územního plánu. Vyjádření řeší rovněž způsob promítnutí územní energetické koncepce do územního plánu.
Obsah vyjádření naleznete v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory