Stanovisko MMR k problematice vymezování architektonicky nebo urbanisticky významných staveb v územním plánu

24.11.2014: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, obdrželo na vědomí „Sdělení k podání týkající se problematiky vymezování architektonických nebo urbanisticky významných staveb v územním plánu“, které vypracoval Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 1.10. 2013 pod č.j. 15359/UP2013/Ji-3, které je evidováno na Ministerstvu pod č.j. MMR-32312/2013.
Ministerstvo jako ústřední správní úřad ve věcech územního plánování, příslušné podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se neztotožňuje s některými právními závěry uvedenými ve sdělení KÚ.

Podrobnosti a reakce ministerstva na toto sdělení jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory