Metodický pokyn Zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí

09.05.2016: Zejména v souvislosti s podporou pořizování regulačních plánů ze specifického cíle 3.3 Integrovaného regionálního operačního programu zpracoval odbor územního plánování MMR metodický pokyn „Zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí“, jehož předmětem jsou základní zásady a zejména osnova zadání tohoto regulačního plánu.
Metodický pokyn naleznete v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory