Metodické sdělení odboru územního plánování k problematice uvedení srovnávacího textu s vyznačením změn jako součásti odůvodnění změny ÚP

01.02.2018: Metodické sdělení bude aktualizováno v návaznosti na novelu stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb. a následně bude zveřejněno na této adrese.