Metodické sdělení odboru územního plánování k problematice uvedení srovnávacího textu s vyznačením změn jako součásti odůvodnění změny ÚP

20.12.2013: Odbor územního plánování MMR se vyjádřil k problematice uvedení srovnávacího textu s vyznačením změn jako součást odůvodnění změny územního plánu.
Ministerstvo pro místní rozvoj při své úřední činnosti zjistilo významné odlišnosti v přístupu některých krajských úřadů jako nadřízených orgánů územního plánování k otázce, zda je přípustné uvést při pořizování změn územních plánů srovnávací text s vyznačením změn jako součást odůvodnění změny územního plánu.
Obsah sdělení OÚP MMR naleznete v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory