Metodické sdělení zadávání zpracování územního plánu

23.12.2014: Odbor územního plánování zpracoval v rámci své metodické činnosti sdělení k problematice zadávání zpracování územního plánu a možného postupu při zpracování návrhu zadání územního plánu – spolupráce pořizovatele s projektantem.
Obsah metodického sdělení OÚP MMR naleznete v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory