Metodické sdělení k vymezování ploch pro golfové hřiště v územním plánu

31.03.2014: Aktualizace metodického sdělení MMR k vymezování ploch pro golfové hřiště v územním plánu.

Připojené soubory