Metodické sdělení k vymezování ploch pro golfové hřiště v územním plánu

21.02.2018: Aktualizace metodického sdělení MMR k vymezování ploch pro golfové hřiště v územním plánu.

AKTUALIZACE 21. 2. 2018
V metodickém sdělení byly provedeny drobné úpravy zpřesňující vybrané formulace. Aktualizované metodické sdělení je v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018.

Připojené soubory