Metodické sdělení k vyhodnocení připomínek k návrhu územního plánu podle § 53 stavebního zákona

06.05.2013: Odbor územního plánování se vyjadřoval k metodickému dotazu, který se týkal problematiky vyhodnocení připomínek k návrhu územního plánu podle § 53 stavebního zákona
Odbor územního plánování se vyjadřoval k metodickému dotazu, který se týkal problematiky vyhodnocení připomínek k návrhu územního plánu podle § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Obsah sdělení OÚP MMR naleznete v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory