Metodické sdělení k problematice postavení oprávněného investora při pořizování územního plánu

24.05.2013: Metodické sdělení odboru územního plánování k problematice postavení oprávněného investora při pořizování územního plánu pro území, kde dosud žádná tímto investorem vlastněná, spravovaná či provozovaná veřejná dopravní nebo veřejná technická infrastruktura neexistuje.
Odbor územního plánování se vyjadřoval k metodickému dotazu, který se týkal problematiky postavení oprávněného investora při pořizování územního plánu pro území, kde dosud žádná tímto investorem vlastněná, spravovaná či provozovaná veřejná dopravní nebo veřejná technická infrastruktura neexistuje.
Obsah sdělení OÚP MMR naleznete v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory