Metodické sdělení k problematice postavení oprávněného investora při pořizování územního plánu

01.02.2018: Metodické sdělení bude aktualizováno v návaznosti na novelu stavebního zákona a následně bude zveřejněno na této adrese.