Metodické sdělení Vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání jeho dvou či více změn

11.11.2015: Odbor územního plánování zpracoval v rámci své metodické činnosti sdělení k problematice vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání dvou či více souběžně pořizovaných změn.
Ministerstvo pro místní rozvoj připouští, aby pořizovatel zajistil vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav najednou pro více změn, nikoliv okamžitě po vydání každé ze změn. Musí tak však být učiněno v krátkém časovém úseku, bez zbytečných průtahů, za což Ministerstvo pro místní rozvoj považuje nejdéle 3 měsíce od vydání první ze souvisejících změn.

Celé znění metodického sdělení naleznete v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory