Metodické sdělení Souběžné pořizování změn územního plánu a nového územního plánu

11.07.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj se zabývalo dotazem na možnost pořizování změn platného územního plánu v době po rozhodnutí zastupitelstva o pořízení nového územního plánu.
Odpověď v zobecněné podobě za účelem metodické podpory orgánů veřejné správy na svěřeném úseku zveřejňujeme v přiloženém dokumentu.

AKTUALIZACE 11. 7. 2016:
V metodickém sdělení byly provedeny formální úpravy v bodu 1 a v návaznosti na něj i bodu 2 tak, aby sdělení odpovídalo ustanovení § 44 stavebního zákona.

Připojené soubory