Metodické sdělení MMR k tzv. „povinné“ změně územního plánu

22.07.2013: Metodické sdělení k problematice ustanovení § 5 odst. 6 a § 55 odst. 1 a 2 stavebního zákona ve věci pořizování změny územního plánu.
Odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj (dále „MMR“) se vyjadřoval k žádosti krajského úřadu o metodické sdělení k problematice ustanovení § 5 odst. 6 a § 55 odst. 1 a 2 stavebního zákona ve věci pořizování změny územního plánu. V konkrétním případě obec pořizovala změnu územního plánu, ale v jejím rámci neřešila situaci, kdy se územní plán dostal do rozporu s následně schválenou Politikou územního rozvoje ČR a zásadami územního rozvoje (na území obce byl vymezen záměr republikového významu).

Obsah sdělení naleznete v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory