Metodické sdělení MMR k problematice koridorů územních rezerv v ZÚR a následných změn územního plánu po jejich prověření územní studií

28.01.2015: Odbor územního plánování MMR zpracoval ve spolupráci s Českou společností pro stavební právo metodické sdělení k problematice koridorů územních rezerv v zásadách územního rozvoje a následných změn územního plánu po jejich prověření územní studií.
Obsah sdělení naleznete v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory