Metodické sdělení MMR k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou mapového podkladu

07.04.2015: Odbor územního plánování MMR se v rámci své metodické činnosti vyjadřoval k dotazu, jak optimálně postupovat v případech, kdy digitalizací katastrální mapy došlo k takovým rozdílům oproti kresbě původního mapového podkladu, jež jsou v měřítku zpracování územního plánu viditelné pouhým okem.

Obsah metodického sdělení nalezete v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory