Metodické sdělení MMR k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou mapového podkladu

21.02.2018: Odbor územního plánování MMR se v rámci své metodické činnosti vyjadřoval k dotazu, jak optimálně postupovat v případech, kdy digitalizací katastrální mapy došlo k takovým rozdílům oproti kresbě původního mapového podkladu, jež jsou v měřítku zpracování územního plánu viditelné pouhým okem.

Obsah metodického sdělení nalezete v přiloženém dokumentu.

AKTUALIZACE 21. 2. 2018
V metodickém sdělení byly provedeny úpravy zpřesňující vybrané formulace a úpravy související s novelou stavebního zákona zákonem č. 225/2017 Sb.
Aktualizované metodické sdělení je v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018.

Připojené soubory