Metodické sdělení MMR k postupu pořizování územního plánu v případě, kdy byl požadavek na posouzení vlivů na životní prostředí uplatněn ve stanovisku dotčeného orgánu podle § 50 odst. 2 stavebního zákona

18.12.2013: Odbor územního plánování se vyjadřoval k metodickému dotazu, který se týkal problematiky postupu pořizování územního plánu v případě, kdy z vyhodnocení výsledků projednání vyplynul dodatečný požadavek na posouzení vlivů na životní prostředí
Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo dotaz na postup pořizování územního plánu v případě, kdy proběhlo společné jednání o návrhu územního plánu podle znění stavebního zákona (SZ) platného do 31. prosince 2012, z vyhodnocení výsledků projednání však vyplynul dodatečný požadavek na posouzení vlivů na životní prostředí.

Obsah sdělení OÚP MMR naleznete v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory