Metodické sdělení OÚP MMR ve věci aplikace republikové priority v čl. (24) PÚR ČR

04.11.2015: Odbor územního plánování se vyjadřoval k dotazům, které se týkaly výkladu republikové priority formulované v čl. (24) Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, a správného postupu při aplikaci aktualizovaného znění této priority v praxi.
Obsah metodického sdělení OÚP MMR naleznete v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory