Metodické sdělení MMR k počátku závaznosti Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1

19.05.2015: V souvislosti se schválením Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje zpracoval odbor územního plánování MMR metodické sdělení k problematice počátku závaznosti Politiky územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 1.
Metodické sdělení naleznete v přilozeném souboru.

Připojené soubory