Informace MMR o Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 pro stavební úřady

30.08.2016: MMR zveřejňuje za účelem lepší implementace Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, do činnosti stavebních úřadů informaci, a to s ohledem na ustanovení § 31 odst. 4 stavebního zákona, podle kterého je Politika územního rozvoje ČR závazná mimo jiné i pro rozhodování v území.
Znění informace naleznete v přiloženém souboru.

Připojené soubory