Politika územního rozvoje ČR

V této sekci naleznete stanoviska a metodiky k Politice územního rozvoje ČR

30. srpna 2016: MMR zveřejňuje za účelem lepší implementace Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, do činnosti stavebních úřadů informaci, a to s ohledem na ustanovení § 31 odst. 4 stavebního zákona, podle kterého ...

7. března 2016: V souvislosti se schválením Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015 zveřejňuje MMR Pomůcku k uplatňování republikových priorit PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1.

4. listopadu 2015: Odbor územního plánování se vyjadřoval k dotazům, které se týkaly výkladu republikové priority formulované v čl. (24) Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, a správného postupu při aplikaci ...

19. května 2015: V souvislosti se schválením Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje zpracoval odbor územního plánování MMR metodické sdělení k problematice počátku závaznosti Politiky územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 1.

17. dubna 2013: Odbor územního plánování se vyjadřoval k žádosti o metodické sdělení k problematice hodnocení vlivů politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace na lidské zdraví

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven