Archiv stanovisek a metodik

Neaktuální stanoviska a metodiky v oblasti územního plánování a stavebního řádu.
Neaktuální metodiky a stanoviska jsou uveřejněny v sekci Stanoviska a metodiky ⇒ Neaktuální stanoviska a metodiky na stránkách Ústavu územního rozvoje zde    .

Tyto neaktuální metodiky jsou jednoznačně opatřeny vodoznakem "NEAKTUÁLNÍ" a slouží zejména pro k obhájení postupů příslušných úřadů, pokud z nich vycházely v minulosti, za doby jejich platnosti.

Neaktuální stanoviska a metodiky jsou uveřejněny na základě usnesení vlády č. 367/2014 ze dne 21. 5. 2014 k „Hodnotící zprávě k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2012–2013“, Ministerstvo vnitra, duben 2014; kapitola 4. 2 Vyhodnocení kontrolních zjištění dle jednotlivých ÚSÚ, včetně dílčích doporučení, mj. i pro MMR

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven