Informační letáky Územní plánování v České republice

12.08.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje stručné informační letáky v českém, anglickém, německém, francouzském a anglickém jazyce o systému územního plánování v ČR.
S ohledem na stručnost a srozumitelnost jsou uvedené informace zjednodušené a nepostihují všechny možnosti, které mohou nastat. Účelem je podání základního přehledu o systému územního plánování v ČR.