Novelizace vyhlášky č. 499/2006 Sb.

08.01.2018: V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 7.12.2017 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Ministerstvo pro místní rozvoj v této souvislosti zveřejňuje pracovní text novelizace vyhlášky s vyznačením změn.

Připojené soubory