Další předpisy

16.02.2009: Informace o normách ČSN, které mají návaznost na právní předpisy z oblasti územního plánování a stavebního řádu.