Návrh novely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

26.03.2010: V souladu se schváleným "Projektem novely SZ" zveřejňuje sekce územního plánování a stavebního řádu MMR návrh novely SZ a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění SZ.