Informace o novele

Novela stavebního zákona nemění koncepci platného zákona. Jejím účelem je zpřesnit znění jednotlivých ustanovení tak, aby v praxi nevyvolávaly interpretační a aplikační problémy.
Novela reaguje mimo jiné i na judikaturu Nejvyššího správního soudu, spojuje procesy územního plánování a posuzování vlivů na životní prostředí a zjednodušuje pořizování politiky územního rozvoje a zásad územního rozvoje z důvodu veřejného zájmu.  

Dále se novelou odstraňují nedůvodné odchylky od správního řádu jako obecného procesního předpisu. Navrhované změny by měly vést k časovým i finančním úsporám obcí při pořizování územně plánovací dokumentace, zejména u obcemi nejčastěji pořizovaných územních plánů. Zpřesnění právní úpravy by ve svém důsledku rovněž mělo vést k redukci počtu případů, kdy je rušena územně plánovací dokumentace pro rozpor s právními předpisy.

    Pracovní úplné znění novely stavebního zákona [PDF, 839.92KB]

    Přechodná ustanovení [PDF, 60.86KB]

    Seznam zákonů měněných novelou stavebního zákona [PDF, 35.7KB]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. února 2013: Informace k zákonu o správních poplatcích.

23. ledna 2013: Výkladové semináře k zákonu č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven