Informace k novelizaci zákonem č. 350/2012 Sb.

Zde jsou k dispozici historické materiály, související s novelou stavebního zákona zákonem č. 350/2012 Sb., včetně prováděcích vyhlášek.

Novela stavebního zákona nemění koncepci platného zákona. Jejím účelem je zpřesnit znění jednotlivých ustanovení tak, aby v praxi nevyvolávaly interpretační a aplikační problémy.

26. března 2010: V souladu se schváleným "Projektem novely SZ" zveřejňuje sekce územního plánování a stavebního řádu MMR návrh novely SZ a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění SZ.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven