Důvodové zprávy k novým právním předpisům - původní texty

16.12.2008: Texty všech tří důvodových zpráv jsou přiloženy v podobě, v jaké byly v lednu 2005 předloženy do Legislativní rady vlády.

Během dalšího legislativního procesu došlo k řadě změn a úprav textů návrhů zákonů. Pro předkladatele však nebyla stanovena povinnost dle těchto úprav průběžně upravovat i důvodové zprávy.

V současné době proto neodpovídají texty důvodových zpráv nejen v odkazech na konkrétní ustanovení, ale v některých pasážích ani věcné stránce úpravy. Z těchto důvodů mohou sloužit pouze jako informativní podklad.