Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 Mnichovo Hradiště-Rádelský Mlýn-Úlibice

23.05.2012: Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 Mnichovo Hradiště - Rádelský Mlýn - Úlibice byla zpracována v souvislosti s plněním úkolu Ministerstva pro místní rozvoj vyplývajícího z Politiky územního rozvoje ČR 2008. Článek (114) ukládá: Územní studií, která zohlední požadavky udržitelného rozvoje území, provést výběr koridoru kapacitní silnice s ohledem na území CHKO Český ráj a lokality soustavy Natura 2000 a stanovit požadované podmínky jeho územní ochrany.

Účelem ÚS bylo získání odborného podkladu, jehož závěry byly využity pro plnění úkolu uloženého Ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s článkem (114) Politiky územního rozvoje ČR 2008, schválené usnesením vlády ČR č. 929/2009 Sb.

Závěry této územní studie jsou promítnuty do čl. 114 (S5) Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády ČR č. 276/2015 ze dne 15. 4. 2015.


Základní informace o územní studii

Název Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 Mnichovo Hradiště-Rádelský Mlýn-Úlibice
Zhotovitel Atelier T-Plan, s.r.o.
Projektant Ing. Marie Wichsová, Ph.D.
Datum zápisu do Evidence 1. 8. 2012