Koordinační výbor pro zpracování Politiky územního rozvoje

09.01.2013: Koordinační výbor pro zpracování Politiky územního rozvoje je orgán tvořený zástupci příslušných ministerstev, dalších ústředních orgánů státní správy a krajů. Náplní činnosti Koordinačního výboru je zejména rozhodování o problémech zjištěných při práci Konzultačního výboru pro zpracování Politiky územního rozvoje, které přesahují odbornou rovinu.
V souladu s usnesením vlády č. 81 ze dne 19. ledna 2005 byl dne 14. června 2005 rozhodnutím ministra pro místní rozvoj ustaven Koordinační výbor pro zpracování Politiky územního rozvoje. Zmíněným usnesením byl vládou České republiky vzat na vědomí materiál: „Návrh na zřízení Koordinačního výboru pro zpracování Politiky územního rozvoje, včetně návrhu na jmenování jeho členů“.

Členy Koordinačního výboru jsou zástupci příslušných ministerstev, dalších ústředních orgánů státní správy a krajů. Vzhledem k postavení Koordinačního výboru jsou jeho členové příslušní náměstci ministrů, případně náměstci předsedů příslušných ústředních orgánů státní správy a členové krajských samospráv odpovědní za územní plánování.

Náplní činnosti Koordinačního výboru je zejména rozhodování o problémech zjištěných při práci Konzultačního výboru pro zpracování Politiky územního rozvoje, které přesahují odbornou rovinu a mají politický rozměr. Koordinační výbor bude v této souvislosti rovněž projednávat vzájemné územní vazby záměrů s průmětem do území a připravovat návrhy řešení zjištěných problémů k předložení vládě České republiky.

Přiložené dokumenty