Konzultační výbor pro zpracování Politiky územního rozvoje

Konzultační výbor je poradním orgánem Koordinačního výboru pro zpracování Politiky územního rozvoje ČR.
Další informace naleznete v odkazech níže.
 

4. května 2016: Náplní práce Konzultačního výboru pro zpracování Politiky územního rozvoje ČR je zejména zajišťování součinnosti ministerstev a jiných ústředních správních úřadů a krajů při pořizování Politiky územního rozvoje ČR ...

23. listopadu 2017: Přehled o stavu plnění úkolů pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, a z příslušných usnesení vlády.

23. listopadu 2017: Přehled o stavu plnění úkolů pro územní plánování vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven