Přehled o stavu plnění úkolů pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady a úkolů pro územní plánování

13.02.2014: Tabulky s přehledem o stavu plnění pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady (ÚSÚ).
V tabulkách je uvedený přehled o stavu plnění úkolů pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR 2008 (resp. z usnesení vlády č. 929/2009) a pro územní plánování (nositelé úkolů jsou kraje). Úkoly jsou řazeny dle jednotlivých resortů, tj. garantů úkolů, a dle jednotlivých krajů. Sloupec tabulky "Stav plnění úkolu" obsahuje informace o tom, jak jsou úkoly řešeny. Za text v tomto sloupci tabulky zodpovídají garanti jednotlivých úkolů.