Politika územního rozvoje ČR 2008 včetně souvisejících materiálů

26.05.2011: V souladu s § 163 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20.7.2009 zde uveřejňujeme PUR ČR 2008 včetně souvisejících materiálů.
Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje materiál Politika územního rozvoje ČR 2008, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009, o Politice územního rozvoje ČR 2008.

Veškeré materiály naleznete v přiložených dokumentech.
 
Stanovisko MŽP k vyhodnocení vlivů návrhu  Politiky územního rozvoje ČR 2008 na životní prostředí (č.j. MŽP 4872/EVN/09 ze dne 23.1. 2009) zde    .