Politika územního rozvoje 2006

17.12.2008: Ministerstvo pro místní rozvoj na základě usnesení vlády č. 321 ze dne 7.4.2004, v souladu s Akčním programem Ministerstva pro místní rozvoj na období říjen 2004 - červen 2006, s §22 zákona č. 2/1969 Sb. (kompetenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pracovním návrhem stavebního zákona pořídilo dokument – Politika územního rozvoje České republiky. Dne 17. 5. 2006 byl materiál „Návrh Politiky územního rozvoje ČR“ projednán vládou ČR a schválen usnesením vlády č. 561. Materiál byl připravován ve spolupráci s ostatními ústředními orgány státní správy a s kraji.
Politika územního rozvoje ČR z roku 2006 přestala platit dne 20.7. 2009.

Usnesením vlády č. 929 ze dne 20.7. 2009 bylo zrušeno usnesení vlády č. 561 ze dne 17.5. 2006, kterým byla schválena Politika územního rozvoje ČR z roku 2006.

Schválený dokument Politika územního rozvoje ČR 2006 vyšel v tištěné podobě jako příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj v čísle 3/2006.