Informace z oblasti stavebnictví

V této rubrice naleznete aktuální i průběžné informace z oblasti stavebnictví

24. října 2017: Novelizací byla provedena transpozice části směrnice EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v oblasti technické specifikace pro dobíjecí stanice a vodíkové čerpací stanice.

17. srpna 2017: Informace k novelám zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

18. dubna 2016: Dne 15. dubna 2016 vstoupil v platnost zákon č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven