Mapování přístupnosti prostředí

12.12.2016: Tento společný materiál Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Pracovní skupiny pro jednotnou metodiku mapování a kategorizace přístupnosti prostředí, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel doporučuje postupy pro činnosti v oblasti mapování přístupnosti prostředí na celém území České republiky.