Schválení seznamu akcí určených k financování pořizování územních plánů pro rok 2017

16.03.2017: Rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj byl schválen seznam akcí k financování územních plánů pro rok 2017.
Dne 6. 3. 2017 rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 10/2017 byl schválen seznam akcí, které byly doporučeny k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro program „Podpora územně plánovacích činností obcí“ na podprogram „Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“ – dotační titul „Územní plán“ pro rok 2017. Výše uvedeným rozhodnutím byl dále schválen seznam náhradních akcí a byly zamítnuty akce, které nesplnily podmínky programu.

Bližší informace, včetně seznamů, naleznete zde.